Formy pomocy

Formy Pomocy Psychologicznej

Jako wykwalifikowany psycholog i psychoterapeuta przyjmuję w Gabinecie Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej w mieście Lublin. Pomoc psychologiczna oraz psychoterapia świadczona przeze mnie jest realizowana w trzech formach – jako konsultacja psychologiczna, psychoterapia indywidualna oraz terapia małżeńska, terapia par. Wszystkie poniższe formy pomocy psychologicznej i psychoterapii dostępne są także w formie online, po wcześniejszym uzgodnieniu z terapeutą i jeśli istnieje uzasadnienie do prowadzenia psychoterapii w takiej właśnie formie.

Psychoterapia Lublin
formy pomocy Lublin

Konsultacja psychologiczna to spotkanie służące wstępnemu nazwaniu trudności, ich charakteru i skali. W takim spotkaniu otwiera się droga do określenia możliwości dalszej pracy z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań Klienta/Pacjenta. Konsultacja psychologiczna jest również możliwością wstępnego zapoznania się z wybranym przez siebie psychoterapeutą i sposobem jego pracy – ważne jest bowiem znalezienie takiego psychologa, którego osobowość, usposobienie i kompetencje odpowiadają Pacjentowi oraz wzbudzają jego zaufanie, dając nadzieję na otwartość i przełamanie obaw. Decydując się na dłuższą współpracę w formie psychoterapii indywidualnej lub terapii par warto wybrać kogoś, kto  wydaje się być dobrym towarzyszem na tę drogę dokonywania zmian w swoim życiu jaką jest psychoterapia. Konsultacja psychologiczna może być wstępem do diagnozy psychoterapeutycznej i podjęcia procesu psychoterapii, jednak sama w sobie jest spotkaniem jednorazowym, umożliwiającym uzyskanie doraźnej pomocy i informacji zwrotnej.

Psychoterapia indywidualna to zazwyczaj długotrwały proces. Jego długość zależy od wielu czynników takich jak chociażby cele wyznaczone w ramach kontraktu terapeutycznego uwzględniające złożoność problematyki przedstawionej przez Osobę zgłaszającą się po pomoc. Kontrakt terapeutyczny jest elementem kończącym proces diagnozy, a rozpoczynającym proces psychoterapii. Jest on formą umowy między Pacjentem a psychoterapeutą określającą cele pracy, częstotliwość i długość sesji terapeutycznych czy sposób pracy.

Dobry Psycholog Lublin

W ramach psychoterapii indywidualnej nawiązuje się relacja terapeutyczna. Relacja ta – nacechowana empatią, tworząca przestrzeń do zaufania i otwartości, daje niepowtarzalną możliwość do przyglądania się swojemu przeżywaniu, myśleniu i zachowaniu. Z pomocą psychoterapeuty można określić, jaka zmiana jest pożądana i możliwa do osiągnięcia w tej formie współpracy. Praca nad dotychczasowymi doświadczeniami oraz nad trudnymi przeżyciami skutkuje uzyskaniem większego samorozumienia. Jest ono wstępem do dokonywania głębokich zmian, choć samo w sobie również przynosi ulgę i ukojenie. Kryzys jest zawsze trudnym momentem w życiu, jednak przepracowany staje się szansą na rozwój i stworzenie nowej jakości w życiu.

Tak jak w naszym życiu, tak i w relacjach jedyną stałą rzeczą jest zmiana. Więź partnerska, małżeńska może być źródłem ogromnej satysfakcji i siły do pokonywania wszelkich przeciwności, jednak sama w sobie wymaga pracy, dobrej woli i wytrwałości. Konflikty jednak nierzadko mogą narastać, a emocje przerastać – zwłaszcza wtedy gdy życie każe mierzyć się z coraz to nowymi okolicznościami, choćby narodzinami dziecka czy nieoczekiwaną chorobą. Terapia małżeńska , terapia pary oparta na obopólnej zgodzie i woli do zmian skupia się na pracy nad relacją łączącą partnerów lub małżonków. Terapia par, terapia małżeńska pozwala pokonać – wydawałoby się – najtrudniejsze kryzysy i ponownie zbliżyć się do siebie małżonkom.

Psycholog Lublin , naprawa relacji

Pomaga odbudować zaufanie gdy nastąpi zdrada, stworzyć nowe, bardziej satysfakcjonujące zasady, na których opera się relacja. Umożliwia wypracowanie komunikacji, która otwiera partnerów na siebie i ułatwia codzienne funkcjonowanie. Terapia małżeńska, terapia par to szansa, którą warto dać swojemu związkowi.

Psycholog online

Psychoterapia online – forma pracy psychoterapeutycznej przeznaczona dla osób, które z różnych przyczyn nie mają możliwości uczestniczyć w spotkaniach w gabinecie psychoterapeuty. Jest to rozwiązanie dla osób, które muszą z różnych przyczyn pozostawać w domu (z powodu choroby, opieki nad dziećmi, dużego dystansu od większych miast, w których jest dostęp do pomocy psychologicznej lub – jak w ostatnim czasie – stanu epidemii). Coraz chętniej takiej formy szukają również Polacy mieszkający za granicą, którzy z różnych powodów wolą korzystać z terapii w języku ojczystym.

AdRES

Psychoterapeuta

Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej w Lublinie

dr Helena Kistelska-Sikora